ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Υστεροβυζαντινή περίοδος: Η τελευταία βυζαντινή περίοδος, που σηματοδοτείται από την βασιλεία της δυναστείας των Παλαιολόγων (13ος – 15ος αι.)