ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Τρίκογχοι ναοί: Παραλλαγή των μονόκλιτων ελεύθερων σταυρών με απλή προσθήκη κογχών στα τρία σκέλη του σταυρού. Κατάγονται από τα πρωτοχριστιανικά μαρτύρια και στην αρχή διαδόθηκαν στη Β. Αφρική, τη Συρία και την Αρμενία. Στην Ελλάδα συναντώνται στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων εκκλησίες που αποτελούνται από έναν βασικό τετράγωνο χώρο που καλύπτεται με τρούλο, ο οποίος βαστάζεται συνήθως από τέσσερις καμάρες