ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Συνεπτυγμένος σταυροειδής : Διαδεδομένος τύπος στα μεσοβυζαντινά χρόνια. Στους ναούς αυτούς τα «γωνιακά διαμερίσματα» είναι συμπαγείς τοίχοι και, με τον τρόπο αυτό, ο χώρος έχει σταυρική μορφή και καλύπτεται με τρούλο που στηρίζεται σε τέσσερα αβαθή τόξα.