ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Σταυροειδής εγγεγραμμένος: Οι ναοί αυτού του τύπου αποτελούνται από ένα σταυρικό τετράγωνο μέσα στο οποίο εγγράφονται ο σταυρός και το τριμερές Ιερό Βήμα. Με βάση τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο αυτά μέρη, ο αρχιτεκτονικός τύπος εμφανίζεται ως: σύνθετος τετρακιόνιος, ημισύνθετος τετρακιόνιος, απλός τετρακιόνιος και απλός δικιόνιος.

Ο πλήρως απαρτισμένος τύπος σταυροειδούς ναού εμφανίζεται στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 10ου αιώνα στον ναό της Παναγίας, στη Μονή Οσίου Λουκά Φωκίδας.