ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Σταυροειδείς ναοί μεταβατικού τύπου: Ο τύπος αυτός προήλθε από το συνδυασμό του τύπου του ελεύθερου σταυρού και της τρίκλιτης θολωτής βασιλικής. Επιχωριάζει κυρίως στη Νότια Ελλάδα και τα νησιά, όπου μάλλον, εμφανίζεται κατά τον 8ο αιώνα. Ακμάζει κατά τους 9ο και 10ο αιώνα, ενώ εκλείπει πιθανόν στα τέλη του 11ου αιώνα. Είναι ο προδρομικός τύπος του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού.