ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Πλινθοπερίκλειστο σύστημα: Χαρακτηριστικός και περίτεχνος τρόπος ναϊκής τοιχοποιίας της ελλαδικής σχολής. Τετράπλευρες πέτρες, συνήθως από πωρόλιθο, πλαισιώνονται από λεπτά κόκκινα τούβλα (πλίνθους). Τοιχοδομία που αποτελείται μόνον από πλίνθους - με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα - απαντά στην Κωνσταντινούπολη, και, όταν παρατηρείται σε ελλαδικούς ναούς (Όσιος Λουκάς Φωκίδας), θεωρείται κωνσταντινοπολίτικη επίδραση.