ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Παλαιοχριστιανική περίοδος: Ο όρος χαρακτηρίζει τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, και τοποθετείται χρονολογικά από τον 4ο έως τον 7ο - 8ο μ.Χ. αιώνα.