ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Μεταβυζαντινή περίοδος: Η περίοδος μετά το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, δηλαδή μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Αν και πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας, ήδη από το 1204 έχουν καταληφθεί από τους φράγκους, ο όρος αναφέρεται στους χρόνους μετά τον 15ο αιώνα, ως γενικό ορόσημο του τέλους εποχής.