ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Μεσοβυζαντινή περίοδος: Η μέση βυζαντινή περίοδος (9ος – αρχές 13ου αι.)