ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Ελεύθερος σταυρός: Ο τύπος αυτός κατάγεται από τα ρωμαϊκά μαυσωλεία, και, την παλαιοχριστιανική εποχή χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, στα μαρτύρια. Στον ελλαδικό χώρο απαντά κυρίως κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Πρόκειται για μικρών διαστάσεως ναούς στην περιφέρεια των μεγάλων αστικών κέντρων.