ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Βασιλική Ιλισσού: Πρόκειται για τη βασιλική (σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση) που χτίστηκε σε νησίδα του Ιλισσού, ανατολικά του Ολυμπιείου, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το κολυμβητήριο του Φωκιανού. Μοιάζει αρκετά (αλλά σε μικρότερες διαστάσεις) με τη βασιλική του Λεχαίου, αφιερωμένη στον άγιο Λεωνίδειο και στις επτά γυναίκες που συμμαρτύρησαν με τον άγιο, και που,- σύμφωνα με το συναξάρι του αγίου - τα λείψανά τους είχε εκβράσει η θάλασσα στο δυτικό λιμάνι της Κορίνθου, όπου και τάφηκαν. Πιθανότατα η επιλογή της θέσης (νησίδα, ποτάμι) να ήθελε να παραπέμψει στο νερό, λόγω του περιστατικού που προαναφέρθηκε. Η βασιλική του Ιλισσού αφιερώθηκε στον ίδιο άγιο και τις επτά γυναίκες μάρτυρες. Είναι τρίκλιτη, με εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα και αίθριο. Στον βόρειο τοίχο της βρίσκεται το μαρτύριο του Αγίου Λεωνίδη, επισκόπου Αθηνών. Πρόκειται για κτίσμα του 4ου αιώνα, προγενέστερο δηλαδή της βασιλικής, που, βάσει των ψηφιδωτών δαπέδων χρονολογείται στο α΄ μισό του 5ου αιώνα.