ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Βασιλική: Ίσως ο δημοφιλέστερος και αρχετυπικός ναός της χριστιανικής τέχνης. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα, ιδιαίτερα κατά την παλαιοχριστιανική εποχή. Στον αρχιτεκτονικό αυτό τύπο τονίζεται ο κατά μήκος άξονας, για τον λόγο αυτό άλλωστε ονομάζεται και δρομική βασιλική. Η ονομασία αυτή (δρομική) εξηγείται από την αρχιτεκτονική της καταγωγή, που, κατά μία άποψη, είναι οι ρωμαϊκοί δρόμοι, οι οποίοι είχαν στα πλάγια κιονοστήρικτες στοές. Άλλη άποψη τη θέλει να κατάγεται από τις ρωμαϊκές αίθουσες του θρόνου, απ’ τα περιστύλια των ρωμαϊκών σπιτιών ή τα νεκρικά παρεκκλήσια των κατακομβών και των κοιμητηριακών μαρτυρίων. Διακρίνεται σε δύο τύπους: την ελληνιστική (ξυλόστεγη, διαιρείται με κιονοστοιχίες σε τρία ή και περισσότερα κλίτη) και την ανατολική (καμαροσκέπαστη, τρίκλιτη, χωρίζεται με πεσσούς).