ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Βαϊοφόρος: Όρος που προσδιορίζει την εικονογραφική απόδοση της θριαμβευτικής Εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα.