ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Αργολιθοδομή: Αμελές σύστημα τοιχοδομίας, αποτελούμενο από λίθους που έχουν άτακτα τοποθετηθεί στους τοίχους του ναού.