ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Αθηναϊκός τρούλος:

Ο επονομαζόμενος αθηναϊκός τρούλος στέφει με κομψότητα ναούς της περιοχής της Αθήνας, αν και ο πρώτος του είδους εμφανίστηκε στο ναό της Θεοτόκου, στη Μονή του Οσίου Λουκά Φωκίδας, μετά το 961 μ.Χ. και από εδώ διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ένας «αθηναϊκός» τρούλος είναι συνήθως οκτάπλευρος, διακοσμημένος στις γωνίες με μαρμάρινους κιονίσκους. Οι οκτώ του πλευρές απολήγουν σε ημικύκλια που, συνήθως, τονίζονται με μαρμάρινα γείσα. Στο δε σημείο γένεσης των μαρμάρινων αυτών γείσων υπάρχει λίθινη υδρορρόη. Σε κάθε πλευρά του τρούλου ανοίγεται από ένα παράθυρο, κατά κανόνα μονόλοβο (μονό).