Το Portal χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" - Μέτρο 2.4 "Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες" - Δράση 1.2 "Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα - Δράσεις Πολιτισμού Τουρισμού (χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ: 75% και Κρατική Συμμετοχή: 25%)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ/ΕΙΕ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ:
Κρίτων Χρυσοχοϊδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΒΕ/ΕΙΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Ευάγγελος Χρυσός, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Παν/μίου Αθηνών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:
Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, Βυζαντινολόγος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:

1Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ελένη Γκίνη-Τσοφοπούλου
Χαρίκλεια Κοιλάκου
Αικατερίνη Παντελίδου
Δήμητρα Πέτρου
Ράινα Πούλη
Καλλιόπη Καραθανάση
Βάσω Παπαγεωργίου
Μάχη Παναγοπούλου

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νίκη Δημητρακοπούλου-Σκυλογιάννη
Ανδρομάχη Κατσελάκη

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Αμαλία Κακίση, Υπεύθυνη Αρχείου
Δήμητρα Κωτούλα, Ιστορικός Τέχνης

ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Όλγα Λαβάντ, Φιλόλογος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL: Σωτήριος Φιλιππίδης