Τμήμα με μελανές ταινίες, αρχές 6ου μ.Χ. αιώνα, Φρέαρ Ηρώδου Αττικού, 1,06χ1,51 μ.

Τμήμα με μελανές ταινίες, Φρέαρ οδού Ηρώδου Αττικού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: αρχές 6ου μ.Χ. αι.

Περιγραφή:

Η τοιχογραφία προέρχεται από το δωμάτιο 6 του εκτεταμένου κτιριακού συγκροτήματος, πιθανόν δημόσιας χρήσης, το οποίο εντοπίσθηκε κατά τις εργασίες κατασκευής του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών. Το μέγαρο απλωμένο σε έκταση 510 τ.μ, θεμελιώθηκε κατά τον 2ο μ.Χ. αι. επάνω σε παλαιότερο νεκροταφείο και έχει δύο τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις. Αποτελείτο από 15 δωμάτια, τέσσερα από τα οποία ήταν κοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες που μπορούν να χρονολογηθούν στην τελευταία φάση, αυτή δηλαδή του 6ου αι.

Σε κοκκινωπό  βάθος γράφονται με μελανό χρώμα ταινίες κάθετες μεταξύ τους, που πιθανόν δημιουργούσαν ορθογώνια πλαίσια. 

Βιβλιογραφία: Η πόλη κάτω από την πόλη. Ευρήματα από τις αναγκαφές του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου των Αθηνών, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 2000, σ. 191-195.