Ρόμβοι, Φρέαρ Ηρώδου Αττικού, αρχές 6ου μ.Χ. αιώνα, 1,22χ5,79 μ.

Ρόμβοι, Φρέαρ της οδού Ηρώδου Αττικού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: αρχές 6ου μ.Χ. αι.

Περιγραφή:

Η τοιχογραφία διατηρείται σε πολύ κακή κατάσταση. Εικονίζονται αποσπασματικά ρόμβοι σε ορθογώνια διάχωρα, που ορίζονται από ορθογώνια κάθετα τμήματα, τα οποία μιμούνται μαρμάρινες πλάκες. Το εσωτερικό των ρόμβων μιμείται επίσης ορθομαρμάρωση. Η τοιχογραφία από την κατώτερη ζώνη μνημειακού διακόσμου σημαντικού δημόσιου κτίριου που αποκαλύφθηκε στο κέντρο της πόλης κατά της εργασίες κατασκευής του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών, προέρχεται από το ίδιο δωμάτιο με δύο ακόμα τμήματα με όμοια διακόσμηση (Τμήμα ρόμβου και Τρεις ρόμβοι). Το εκτενές κτιριακό συγκρότημα που απλωνόταν σε έκταση 510 τ.μ, θεμελιώθηκε κατά τον 2ο μ.Χ. αι. επάνω σε παλαιότερο νεκροταφείο και αποτελείτο από 15 δωμάτια, τέσσερα από τα οποία ήταν κοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες.

Βιβλιογραφία: Η πόλη κάτω από την πόλη. Ευρήματα από τις ανασκαφές του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών,Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2000, σ. 191-195.