Τμήμα ρόμβου, αρχές 6ου μ.Χ. αιώνα, Φρέαρ Ηρώδου Αττικού, 1,18χ0,675 μ.

Τμήμα ρόμβου, Φρέαρ της οδού Ηρώδου Αττικού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: αρχές 6ου μ.Χ. αί.

Περιγραφή:

Το τμήμα διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Εικονίζεται τμήμα ρόμβου σε ορθογώνιο πλαίσιο, το εσωτερικό του οποίου μιμείται ορθομαρμάρωση. Η τοιχογραφία προέρχεται από την κατώτερη ζώνη μνημειακού διακόσμου μεγαλοπρεπούς δημόσιου κτηρίου που εντοπίστηκε και ανασκάφηκε στο κέντρο της πόλης κατά τις πρόσφατες εργασίες κατασκευής του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών. Αποτελεί συνέχεια ενός μεγαλύτερου τμήματος με όμοια διακόσμηση  (Τρεις Ρόμβοι) με το οποίο σχημάτιζε γωνία. Το κτίριο που απλωνόταν σε έκταση 510 τ.μ, θεμελιώθηκε κατά τον 2ο μ.Χ. αι., επάνω σε παλαιότερο νεκροταφείο και αποτελείτο από 15 δωμάτια κοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες.

Βιβλιογραφία: Η πόλη κάτω από την πόλη. Ευρήματα από τις ανασκαφές του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2000, σ. 191-195, εικ. 4.