Τρεις Ιεράρχες, Ναός Αγίου Γεωργίου Παλαιού Ωρωπού, 2,12χ2,32.

Τρεις Ιεράρχες, Παλαιός Ωρωπός

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: α΄μισό 13ου αιώνα

Περιγραφή:

Πρόκειται για παράσταση που ανήκει στο δεύτερο στρώμα τοιχογράφησης του μικρού ερειπωμένου πλέον ναού, η οποία προέρχεται από το νότιο τμήμα της κόγχης του ιερού, και αποτελεί τη συνέχεια του προηγούμενου τμήματος με άλλους τρεις Ιεράρχες. Η σύνθεση, που ορίζεται επίσης από κόκκινη ταινία, διατηρείται σε κακή κατάσταση με πολλές φθορές στα πρόσωπα των Ιεραρχών. Από αριστερά προς τα δεξιά ιστορούνται ολόσωμοι και μετωπικοί τρεις ακόμα σεβάσμιοι πατέρες της Εκκλησίας οι άγιοι Βασίλειος, ένας άγιος αταύτιστος και ο άγιος Κλήμης. Και οι τρεις φορούν αρχιερατικά άμφια δηλωτικά του εκκλησιαστικού τους αξιώματος, στιχάριο, σάκο και πολυσταύρια φαιλόνια, και κρατούν κλειστούς κώδικες. Παρά την αρχαϊκή εικονογραφία της παράστασης, αφού οι μορφές αποδίδονται κατενώπιον, ο μνημειακός χαρακτήρας των πατέρων της εκκλησίας, με τα αδρά χαρακτηριστικά που αποπνέουν ψυχολογικό βάθος και υψηλό πνευματικό ήθος, και τα πλούσια εκφραστικά μέσα του ζωγράφου παραπέμπουν σε άξιο καλλιτέχνη που έδρασε κατά το α΄ μισό του 13ου αιώνα.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, μια Βασιλική των αρχών του 13ου αιώνα, στα ΝΔ του χωριού, είναι σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση. Οι τοιχογραφίες έχουν αποτοιχισθεί, και κάποια υπολείμματα, μπορεί να διακρίνει ακόμα και σήμερα κάποιος στα λείψανα της τοιχοποιίας του.