Άγιος Στέφανος, Ναός Αγίου Γεωργίου, Παλαιός Ωρωπός, α΄μισό 13ου αιώνα, 2,035χ0,622 μ.

Άγιος Στέφανος, Παλαιός Ωρωπός

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: α΄ μισό 13ου αι.

Περιγραφή:

Από τη νότια παραστάδα της κεντρικής αψίδας του μικρού ναού του Αγίου Γεωργίου έχει αποτοιχιστεί η μορφή αγίου διακόνου, που έχει ταυτιστεί με το Στέφανο ή τον Εύπλο. Η παράσταση διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Εικονίζεται ορθόκορμος, αγένειος άγιος με νεανικά προσωπογραφικά χαρακτηριστικά να φορεί στολή διακόνου και να κρατεί στο αριστερό του χέρι χρυσή λιβανοθήκη, ενώ το δεξί είναι υψωμένο στο στήθος. Η ραδινή μορφή με μνημειακό χαρακτήρα αποδίδεται με συνοπτικό αλλά αρκετά ζωγραφικό τρόπο. Στο πρόσωπο τα ευγενικά χαρακτηριστικά γράφονται με ακρίβεια, η κόμη είναι κοντή και επιμελημένη, η έκφραση ήρεμη και σοβαρή, προσδίδει πνευματικό κύρος και ένταση. Η παράσταση που συνανήκει -με αυτές από την κόγχη του Ιερού- στο δεύτερο στρώμα τοιχογράφησης του ερειπωμένου πια ναϊσκου του Ωρωπού, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής ζωγραφικής του 13ου αι.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, μια Βασιλική των αρχών του 13ου αιώνα, στα ΝΔ του χωριού, είναι σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση. Οι τοιχογραφίες έχουν αποτοιχισθεί, και κάποια υπολείμματα, μπορεί να διακρίνει ακόμα και σήμερα κάποιος στα λείψανα τής τοιχοποιίας του.

 

 Βιβλιογραφία: Μ. Χατζηδάκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό, Δελτίο Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Α΄ (1959), σ. 90-91, πίν. 38.