Το τμήμα με τη χρονολογία, βόρειο παρεκκλήσιο Σπηλιάς Πεντέλης, 34χ33,5 εκ.

Τμήμα με χρονολογία, Σπηλιά Πεντέλης

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 1233/1234

Περιγραφή:

  Το τμήμα προέρχεται από τον τρούλο, κάτω από τη μορφή της Παναγίας. Επάνω σε σκουροκόκκινη ταινία γράφονται με λευκό χρώμα τα τρία τελευταία ψηφία της χρονολογίας (CT)ΨΜΒ δηλαδή του έτους 6742 από κτίσεως κόσμου, που αντιστοιχεί στο 1233\1234. Χαμηλότερα σώζεται τμήμα διακοσμητικής ζώνης με τρεις συνεχόμενες τεθλασμένες ταινίες, λευκή, κόκκινη και πορτοκαλί. 

 Ντ. Μουρίκη, Οι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της Σπηλιάς της Πεντέλης, Δελτίο Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Ζ΄ (1973-1974), σ. 87, πίν. 42. 1. Bυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1986, αριθ. 35.