Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου από Βασιλική Ιλισσού(5ος αι. μ. Χ.), ύψος: 1,85 εκ., πλάτος: 92,5 εκ.

Tμήμα Ψηφιδωτού Δαπέδου, Βασιλική Ιλισσού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 5ος αι.

Περιγραφή:
 Πελαργός που ραμφίζει φίδι εγγράφεται σε οκταγωνικό διάχωρο με κοίλες τις διαγώνιες πλευρές του, που περιβάλλεται από ταινιωτό αλυσιδωτό πλοχμό. Στις τέσσερις κοίλες πλευρές εξωτερικά αντιστοιχούν κύκλοι. Ο αρτιότερα διατηρημένος κύκλος περικλείει σταυρό. Η παράσταση αποδίδεται με επιμέλεια, χάρη και φυσιοκρατική αντίληψη. Προέρχεται από τη Βασιλική του Ιλισσού στην Αθήνα και χρονολογείται στον 5ο αιώνα μ.Χ.