Μαρμάρινο υπέρθυρο, ύψος 34,5 εκ., μήκος 195 εκ., πάχος 24 εκ.

Yπέρθυρο, Συλλογή Θησείου

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: Τέλος 10ου αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο υπέρθυρο διακοσμημένο με ιδιόμορφο φυλλοφόρο σταυρό ανάμεσα σε δύο λιοντάρια που κρατούν δένδρο της ζωής. Η παράσταση αποδίδεται σε τονισμένο ανάγλυφο και απαντά κυρίως σε υπέρθυρα της μεσοβυζαντινής περιόδου. Προέρχεται από την Αθήνα, άλλοτε στη Συλλογή Θησείου και χρονολογείται στα τέλη του 10ου αι. μ.Χ.