Τμήμα μαρμάρινου κοσμήτη, ύψος: 18 εκ., μήκος 74 εκ., πλάτος: 10 εκ.

Tμήμα Κοσμήτη, Συλλογή Θησείου

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:
Τμήμα μαρμάρινου κοσμήτη διακοσμημένο με συμπλέγματα ζώων, σε έδαφος που καλύπτεται με φύλλα και καρπούς αμπέλου. Η τεχνική απόδοση του γλυπτού διακόσμου αποτελεί συνδυασμό χαμηλού και έξεργου αναγλύφου. Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από εκφραστικότητα, χάρη και κίνηση. Προέρχεται από την Αθήνα, άλλοτε στη Συλλογή Θησείου και χρονολογείται στον 12ο αι. μ.Χ.