Μαρμάρινο θωράκιο, ύψος 116 εκ., πλάτος 92,5 εκ., πάχος 15 εκ.

Θωράκιο, Αθήνα

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 11ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη διακόσμηση. Πλαίσιο από πλατιά ακόσμητη ταινία περιβάλλει πλεκτό σταυρό σε βαθμιδωτή βάση, με φυλλωτούς σταυρούς και ρόδακες στα διάκενα των κεραιών του. Η σύνθεση αποδίδεται με συμμετρία, ακρίβεια και επιμέλεια και διακρίνεται για το ιδιαίτερο διακοσμητικό ύφος της. Προέρχεται από την Αθήνα και χρονολογείται στον 11ο αι. μ.Χ.