Μαρμάρινο τμήμα επιστυλίου, Ύψος: 11,5, μήκος: 73,5, πλάτος: 20,5 εκ.

Tμήμα "ανατολίζοντος" Επιστυλίου

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 13ος-14ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο τμήμα επιστυλίου με επιπεδόγλυφη διακόσμηση. Ισοπλατείς συμπλεκόμενες ταινίες συνθέτουν καλαίσθητο ατέρμον κόσμημα, βασισμένο στο καρδιόσχημο ανθέμιο, που αποδίδεται με ακρίβεια, συμμετρία και πλαστικότητα. Το επιστύλιο ανήκει σε ομάδα γλυπτών του Βυζαντινού Μουσείου, που φέρουν ανάλογο επιπεδόγλυφο διάκοσμο με ανατολική επίδραση, έχουν όμοια τεχνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και χρονολογούνται στον 13ο-14ο αι. μ. Χ. Προέρχεται από την Αθήνα.