Το ένα από τα δύο τμήματα μαρμάρινου επιστύλιου τέμπλου, ύψος 24,5, μήκος 314, πάχος 40 εκ.
Το ένα από τα δύο τμήματα μαρμάρινου επιστύλιου τέμπλου, ύψος 24,5, μήκος 314, πάχος 40 εκ.
Το δεύτερο από τα δύο τμήματα μαρμάρινου επιστύλιου τέμπλου, ύψος 24,5, μήκος 314,  πάχος 40 εκ.

Επιστύλιο σε δύο τμήματα, Συλλογή Θησείου

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο επιστύλιο τέμπλου σε δύο τμήματα. Πυκνός φυτικός διάκοσμος, σε χαμηλό ανάγλυφο, καλύπτει το βάθος ενώ έξεργα διακοσμητικά στοιχεία όπως πτηνά, κέρατα αφθονίας, δένδρο της ζωής, άγγελοι και σταυρός σε μετάλλιο προβάλλουν σε υψηλότερο επίπεδο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός ποικίλων διακοσμητικών θεμάτων με ιδιαίτερη φαντασία και η απόδοσή τους με την χαρακτηριστική τεχνική του διπλεπίπεδου αναγλύφου, συνήθη στη γλυπτική του 12ου αι. Προέρχεται από την Αθήνα, άλλοτε στη Συλλογή Θησείουκαι χρονολογείται στον 12ο αι. μ. Χ.