Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη διακόσμηση, 11ου αώνα. Προέρχεται από το ναό της Καπνικαρέας στην Αθήνα. (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών)

Θωράκιο, Καπνικαρέα

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 11ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη διακόσμηση. Ταινιωτό πλαίσιο περιβάλλει μεγάλο πολυσχιδή φυλλοφόρο σταυρό και πολύφυλλους ρόδακες στα άνω διάκενα των κεραιών. Η σύνθεση διακρίνεται για την άρτια τεχνική εκτέλεση και για το ιδιαίτερα διακοσμητικό ύφος που της προσδίδουν τα φυτικά κοσμήματα. Προέρχεται από τον ναό της Καπνικαρέας στην Αθήνα και χρονολογείται στον 11ο αι. μ. Χ.