Μαρμάρινο θωράκιο, ύψος 91, πλάτος 61, πάχος 15 εκ.

Θωράκιο, Αθήνα

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 10ος-11ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη διακόσμηση. Συμπλεκόμενες ταινίες σχηματίζουν ορθογώνιο πλαίσιο και μέσα σ’αυτό ρόμβο και κύκλους με ρόδακες στα γωνιακά τρίγωνα. Στον ρόμβο εγγράφεται διπλός ταινιωτός τροχός που περικλείει αετό. Προέρχεται από την Αθήνα και χρονολογείται στον 10ο-11ο αι. μ. Χ.