Μαρμάρινο θωράκιο, ύψος 88 εκ., πλάτος 84 εκ., πάχος 9 εκ.

Θωράκιο, Μονή Πετράκη

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 10ος-11ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο θωράκιο τέμπλου με ανάγλυφη διακόσμηση. Ταινιωτά γεωμετρικά πλέγματα, σταυροειδές και τετράγωνο, με ιδιόμορφα ανθέμια στις γωνίες αναπτύσσονται στην όψη του θωρακίου και περιβάλλουν κεντρικό δίσκο με ισοσκελή σταυρό. Προέρχεται από τη Μονή Πετράκη, Αθήνα και χρονολογείται στον 10ο -11ο αι. Το γλυπτό βρισκόταν εντοιχισμένο σε κρήνη στην αυλή της Μονής.