Μαρμάρινο θωράκιο, ύψος 82,5, πλάτος 61,5, πάχος 9,5 εκ.

Θωράκιο, Άγιοι Ανάργυροι του Κολοκύνθη

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 10ος-11ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη διακόσμηση. Εικονίζεται ανισοσκελής σταυρός κάτω από τόξο, στηριγμένο σε κιονίσκους με σύμφυτα κιονόκρανα. Στο τόξο αναπτύσσεται πλοχμός με τετράφυλλα ανθέμια, ενώ τα κιονόκρανα φέρουν λυροειδή κοσμήματα με ρόδακες. Σχηματοποιημένα συγκλίνοντα κυπαρίσσια και ρόδακες πληρούν τα διάκενα των κεραιών του σταυρού. Προέρχεται από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου (Άγιοι Ανάργυροι "του Κολοκύνθη" ) στην Αθήνα και χρονολογείται στον 10ο-11ο αι. μ. Χ.