Μαρμάρινο θωράκιο, ύψος 80, πλάτος 60, πάχος 5 εκ.

Θωράκιο, Παναγία Κουλουρδού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 10ος αι.

Περιγραφή:
Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη διακόσμηση. Μεγάλος ταινιωτός αγκυρωτός φυλλοφόρος σταυρός εγγράφεται σε ορθογώνιο πλαίσιο. Δύο διαγώνια ανθέμια καλύπτουν τα άνω διάκενα του σταυρού ενώ οι πυκνοί βλαστοί που φυτρώνουν από τη βάση του αναπτύσσονται στα κάτω διάκενα. Η εργασία είναι επιμελημένη και οι λοξότμητες γλυφές με τις έντονες φωτοσκιάσεις δημιουργούν ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Προέρχεται από τον ναό της Παναγίας Κουλουρδούς στην Αθήνα και χρονολογείται στον 10ο αι. μ. Χ.