Μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα, μέγιστο σωζ. ύψος 28 εκ., μήκος 53 εκ., πάχος 7,5 εκ.
Μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα, μέγιστο σωζ. ύψος 28 εκ., μήκος 53 εκ., πάχος 7,5 εκ.
Μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα, μέγιστο σωζ. ύψος 28 εκ., μήκος 53 εκ., πάχος 7,5 εκ.

Ενεπίγραφη Πλάκα, Περιοχή Ακρόπολης

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 11ος αι.

Περιγραφή:
Η Μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα φέρει εγχάρακτη επιγραφή με ανισομεγέθεις χαρακτήρες. Οι λέξεις έχουν γραφεί ανορθόγραφες και κάποιες αποδίδονται συντετμημένες. Η επιγραφή αποκαθίσταται ως εξής: «[Ούτος] ο πύργ[ος εκτίσθη] │ παρά Λέ[οντο]ς του αγ[ιω]τ[ά] │ τ[ου] ημών Δεσπότου Αθηνώ[ν] │ και συγ[κέ]λλου του ρέκτορος». Η επιγραφή παρουσιάζει στενή σχέση με ανάλογο χάραγμα σε κίονα του Παρθενώνα, όπου αναφέρεται ο Μητροπολίτης Αθηνών Λέων, ως Σύγκελλος και Ρέκτωρ, τίτλους που κατείχε μέχρι το 1069, έτος θανάτου του. Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Λέοντα Β΄, τον μόνο που έφερε και τους δύο ανωτέρω τίτλους. Βρέθηκε σε έναν από τους τάφους που αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφή του βυζαντινού ναού του Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ΒΑ του Αρείου Πάγου στην Αθήνα, από τον Γεώργιο Σωτηρίου. Έχει θεωρηθεί ότι η πλάκα ήταν εντοιχισμένη σε κάποιο πύργο της Ακρόπολης ή στο εξωτερικό τείχος της και αργότερα, για άγνωστους λόγους, μεταφέρθηκε στη θέση που βρέθηκε. Χρονολογείται στον 11ο αι.