Τα δύο γωνιαία τμήματα επιστυλίου, ύψος 40, μήκος 58, πάχος 45 εκ.

Δύο τμήματα Επιστυλίου, Μονή Πετράκη

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: 5ος αι.

Περιγραφή:
Δύο γωνιαία τμήματα μαρμάρινου επιστυλίου με συμφυές λοξότμητο γείσο. Ανάγλυφα διακοσμητικά θέματα, βασισμένα σε αρχαία πρότυπα, όπως μαίανδρος, ιωνικό κυμάτιο, ακανθόφυλλα και λογχοειδή φύλλα, διαταγμένα συμμετρικά σε τρεις ζώνες καλύπτουν την όψη των δύο αρχιτεκτονικών μελών. Προέρχονται από τη Μονή Πετράκη στην Αθήνα και χρονολογούνται στον 5ο αι. μ. Χ.