Ο πύργος Δάγλα στην άκρη του ομώνυμου λόφου. Διακρίνεται ερείπιο άγνωστου νού. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Ο πύργος Δάγλα στην άκρη του ομώνυμου λόφου.
Διακρίνεται ερείπιο άγνωστου νού. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άποψη του πύργου Δάγλα και του γειτονικού ερειπίου άγνωστου ναού. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άποψη του πύργου Δάγλα (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Μεσαιωνικός Πύργος, Δάγλα

Περιοχή: Περιοχή Μαρκόπουλου
Τύπος: Πύργοι - Οχύρωση
Χρονολογία: Εποχή Φραγκοκρατίας

Περιγραφή:

Στην περιοχή Μαρκόπουλου, σε ύψωμα γνωστό με την ονομασία Δάγλα, βρίσκεται πύργος της εποχής Φραγκοκρατίας. Ο πύργος βρίσκεται στην ανατολική άκρη του λόφου, ανατολικότερα από το βυζαντινό ναό του Ταξιάρχη Δάγλα.

Στην ομάδα των μνημείων του λόφου, βρίσκονται ακόμα:ερείπια ναού γνωστού ως Άγιος Κωνσταντίνος στα βόρεια του Ταξιάρχη, ενώ, στην άκρη του λόφου σώζεται πύργος της εποχής της Φραγκοκρατίας, στα ανατολικά του οποίου υπάρχουν ερείπια ανώνυμου ναού.

Στις νότιες υπώρειες του λόφου και σε γειτνίαση με τον Φράγκικο Πύργο βρίσκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Αιμιλιανού, με διαπιστωμένες τέσσερις οικοδομικές φάσεις.

Ο πύργος ανήκε σε γενικότερο σύστημα φρυκτωριών και οχύρωσης, πρακτική που έφεραν μαζί τους οι Φράγκοι κατακτητές προκειμένου να ελέγχουν σημαντικά περάσματα αλλά και να αντιμετωπίζουν κινδύνους από τις επιδρομές των πειρατών. Το δίκτυο αυτό συμπεριλάμβανε και άλλους πύργους οχύρωσης στην περιοχή της Μεσογαίας, αλλά και της Αττικής γενικότερα. Σήμερα, στα Μεσόγεια, οι περισσότεροι από τους πύργους αυτούς έχουν καταστραφεί. Εκτός του πύργου Βραώνας, σε καλή κατάσταση σώζεται ο πύργος Δάγλα στην περιοχή Μαρκόπουλου, ενώ έχουν καταστραφεί οι πύργοι στη θέση Φιλιάτι στο Κορωπί, στην Παιανία στις θέσεις Μισκοπή και Κοκκίνα κ ά.

 Γκίνη-Τσοφοπούλου Ε., Τα Μεσόγεια από την επικράτηση του χριστιανισμού έως την οθωμανική κατάκτηση, ΜΕΣΟΓΑΙΑ, Αθήνα 2001, σ. 149-203.