Άποψη του φράγκικου πύργου. Διακρίνεται μικρό ποτάμι, παραπόταμος του Ερασίνου, στις πλημμύρες του οποίου οφείλεται η παρακμή του αρχαίου ιερού της Βραυρωνίας Αρτέμιδος. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άποψη του φράγκικου πύργου. Διακρίνεται μικρό ποτάμι, παραπόταμος του Ερασίνου, στις πλημμύρες του οποίου οφείλεται η παρακμή του αρχαίου ιερού της Βραυρωνίας Αρτέμιδος. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άποψη του φράγκικου πύργου Βραώνας. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Ο φράγκικος πύργος της Βραώνας. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Μεσαιωνικός Πύργος, Βραώνα

Περιοχή: Βραώνα
Τύπος: Πύργοι - Οχύρωση
Χρονολογία: Εποχή Φραγκοκρατίας

Περιγραφή:

Στο δρόμο που οδηγεί από Μαρκόπουλο προς Βραώνα, σώζεται σε καλή κατάσταση πύργος της εποχής της Φραγκοκρατίας. Ο πύργος ανήκε σε γενικότερο σύστημα φρυκτωριών και οχύρωσης, πρακτική που έφεραν μαζί τους οι Φράγκοι κατακτητές προκειμένου να ελέγχουν σημαντικά περάσματα αλλά και να αντιμετωπίζουν κινδύνους από τις επιδρομές των πειρατών. Το δίκτυο αυτό συμπεριλάμβανε και άλλους πύργους οχύρωσης στην περιοχή της Μεσογαίας, αλλά και της Αττικής γενικότερα. Σήμερα, στα Μεσόγεια, οι περισσότεροι από τους πύργους αυτούς έχουν καταστραφεί. Εκτός του πύργου Βραώνας, σε καλή κατάσταση σώζεται ο πύργος Δάγλα στην περιοχή Μαρκόπουλου, ενώ έχουν καταστραφεί οι πύργοι στη θέση Φιλιάτι στο Κορωπί, στην Παιανία στις θέσεις Μισκοπή και Κοκκίνα κ ά.

Γκίνη-Τσοφοπούλου Ε., Τα Μεσόγεια από την επικράτηση του χριστιανισμού έως την οθωμανική κατάκτηση, ΜΕΣΟΓΑΙΑ, Αθήνα 2001, σ. 149-203.