Ο μεσαιωνικός πύργος σε χαμηλό ύψωμα, έξω από το χωριό Βαρνάβα. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Μεσαιωνικός Πύργος, Βαρνάβα

Περιοχή: Βαρνάβα
Τύπος: Πύργοι - Οχύρωση
Χρονολογία: Εποχή Φραγκοκρατίας

Περιγραφή:
Ο πύργος, σε καλή κατάσταση σήμερα, βρίσκεται έξω από το χωριό Βαρνάβα και χρονολογείται στην εποχή της φραγκοκρατίας. Ανήκε σε γενικότερο σύστημα φρυκτωριών και οχύρωσης, πρακτική που έφεραν μαζί τους οι Φράγκοι κατακτητές προκειμένου να ελέγχουν σημαντικά περάσματα αλλά και να αντιμετωπίζουν κινδύνους από τις επιδρομές των πειρατών. Το δίκτυο αυτό συμπεριλάμβανε και άλλους πύργους οχύρωσης στην περιοχή της Μεσογαίας, αλλά και της Αττικής γενικότερα (βλ. Μεσαιωνικούς πύργους Οινόης, Βραώνας, Δάγλα). Σήμερα, οι περισσότεροι πύργοι έχουν καταστραφεί, όπως αυτοί στη θέση Φιλιάτι στο Κορωπί, στην Παιανία στις θέσεις Μισκοπή και Κοκκίνα ή τον Ασπρόπυργο, έξω από την Ελευσίνα.