Το ερείπιο στον λόφο Δάγλα, στο Μαρκόπουλο (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Ερείπιο (;), Δάγλα-Μαρκόπουλο

Περιοχή: Δάγλα, Μαρκόπουλο
Τύπος:
Χρονολογία: 13ος αι.

Περιγραφή:

Στο λόφο Δάγλα, ανατολικά του πύργου εποχής φραγκοκρατίας, εντοπίζεται ερείπιο αταύτιστο, πιθανόν της ίδιας εποχής με τα υπόλοιπα μνημεία και κτηριακά κατάλοιπα του λόφου. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ερείπιο ονομάζεται Δάγλα και εδώ περίπου τοποθετείται ο αρχαίος δήμος Αγνούντος ( Αγνή= Λυγαριά), προφανώς από τις λυγαριές που ευδοκιμούσαν στην περιοχή. Πρόκειται για τοποθεσία, η οποία, από τον περασμένο αιώνα είχε κινήσει την προσοχή αρχαιολόγων και ιστοριοδιφών μια και βρέθηκαν αρχαία γλυπτά, εντοιχισμένα στη βυζαντινή, γειτονική εκκλησία του Ταξιάρχη.

Στην ομάδα των μνημείων του λόφου, βρίσκονται ακόμα: ερείπια ναού γνωστού ως Άγιος Κωνσταντίνος στα βόρεια του Ταξιάρχη, ενώ, στην άκρη του λόφου σώζεται πύργος της εποχής της Φραγκοκρατίας, στα ανατολικά του οποίου υπάρχουν τα ερείπια του ανώνυμου ναού.

Στις νότιες υπώρειες του λόφου και σε γειτνίαση με τον Φράγκικο Πύργο βρίσκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Αιμιλιανού, με διαπιστωμένες τέσσερις οικοδομικές φάσεις.

Βιβλιογραφία (λόφου Δάγλα): Ασπρά-Βαρδαβάκη Μ., Οι βυζαντινές τοιχογραφίες του Ταξιάρχη στο Μαρκόπουλο Αττικής, Δελτίο Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (περ. Δ΄, 1975-76), σ. 199-229, Μπούρας Χ.-Ανδρεάδη Ρ.-Καλογεροπούλου Α., Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1969, σ. 156-158, Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Wien 1976, p. 214.