Ναός Αγίου Μιχαήλ του Κηπουλούεζη (Ασώματοι), στην Πεντέλη. Ο νάρθηκας και τμήμα του ναού.(Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Μιχαήλ, Άγιος (του Κηπουλούεζη), Πεντέλη

Περιοχή: Καμάρι, Πεντέλη
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: παλαιολόγειοι χρόνοι

Περιγραφή:

Ο ναός βρίσκεται στην Πεντέλη, στρίβοντας δεξιά στον δρόμο που οδηγεί από τον Άγιο Πέτρο στην πλατεία Παλαιάς Πεντέλης, στην πινακίδα με την ένδειξη «Άγιοι Ασώματοι ». Δίπλα στο ναό υπάρχει ακόμα πηγή «διαυγούς ύδατος», όπως αναφέρει ο Ορλάνδος. Πρόκειται για έναν κομψό ναό στον τύπο της βασιλικής.

Ο Ορλάνδος χρονολόγησε το ναό στον 11ο-12ο αιώνα. Αυτό όμως ανασκευάστηκε από τον καθηγητή Μπούρα, ο οποίος τον ανάγει στους παλαιολόγειους χρόνους (13ο-15ο αιώνα). Στην ίδια εποχή χρονολογεί και το κτιστό – με μαρμάρινους κιονίσκους - τέμπλο του ναού, το οποίο, ο Ορλάνδος τοποθετούσε επίσης στον 12ο αιώνα.

 Είναι πιθανόν ο ναός να ταυτίζεται με τον Άγιο Μιχαήλ " του Κηπουλούεζη " ή “ Sancti Michaelis de Kypolisto ” που αναφέρουν οι δυτικές πηγές.

Μπούρας Χ. – Μπούρα Λ., Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 329, Ορλάνδος Α., Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος Γ΄, Αθήναι 1933, σ. 25, Janin R., Les eglises et les monasteres des grands centres byzantins, Paris 1976, p. 327-328.