Μονή Κλειστών, συνολική άποψη. (Φωτογραφία: Ι. Μ. Θεοτόκου Κλειστών)
Μονή Κλειστών, συνολική άποψη. (Φωτογραφία: Ι. Μ. Θεοτόκου Κλειστών)
Μονή Κλειστών, δυτική όψη. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)

Κλειστών, Μονή, Χασιά

Περιοχή: Χασιά, Πάρνηθα
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: 14ος -15ος αι.

Περιγραφή:

Βρίσκεται στην περιοχή της Φυλής (Χασιά) στην Πάρνηθα, κοντά στο αρχαίο φρούριο, μέσα σε φαράγγι. Το καθολικό είναι δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός και χρονολογείται στον 13ο αιώνα.

 Η Μονή αναφέρεται στο έγγραφο του Πάπα Ιννοκεντίου του Δ΄ στα 1209, ως Curiomonaster (της Κυράς το Μοναστήρι, Κυριομονάστηρο).

Αναφέρεται και σε νεώτερα έγγραφα (18ου αιώνα) που αφορούν κυρίως κτήματα της Μονής. Στα έγγραφα αυτά η Μονή αναφέρεται ως "Παναγία ή Θεοτόκος των Κλησών", ή "Παναγία Κλισσιότισσα της Χασάς". Σε ακόμα νεώτερα έγγραφα, αναφέρεται ως "Θεοτόκος της Εκκλησιώτισσας της Χασάς". Επίσης, από έγγραφα της ίδιας εποχής, μαθαίνουμε ονόματα ηγουμένων της Μονής.

 Βιβλιογραφία: Καμπούρογλου Δ., Ο Αναδρομάρης της Αττικής, Αθήναι 1920, σ.82-83, Ορλάνδος Α., Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υμηττού-Πεντελικού-Πάρνηθος και Αιγάλεω, Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος Γ΄, Αθήναι 1933, σ. 210-211, Koder J., Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini 1, Wien 1976, p. 140-141.