Ναός της Υπαπαντής. Βορειοανατολική όψη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Ναός της Υπαπαντής. Βορειοανατολική όψη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Ναός της Υπαπαντής. Δυτική όψη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Υπαπαντή, Κουβαράς

Περιοχή: Κουβαράς
Τύπος: Ξυλόστεγη βασιλική
Χρονολογία: μεσοβυζαντινών χρόνων

Περιγραφή:

Ο ναός βρίσκεται σε χαμηλό πευκόφυτο ύψωμα 3 χλμ βορειοανατολικά του χωριού Κουβαράς.

Πρόκειται για μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική με εξωτερικά τρίπλευρη αψίδα. Στα δυτικά έχει προσαρτηθεί  πλατύς νάρθηκας  σε επαφή με ακαλαίσθητες επεμβάσεις. Παρ’ όλες τις επεμβάσεις ωστόσο, διακρίνεται καθαρά η παλαιότερη, βυζαντινή φάση του ναού, στην οποία ανήκει η ανατολική πλευρά με την τρίπλευρη αψίδα. Σ’ αυτό συνηγορούν και τα ενσωματωμένα γλυπτά μέλη στο εσωτερικό του ναού. Ανάμεσα στα μέλη αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα θωράκιο με επιγραφή, το οποίο και βρίσκεται ενσωματωμένο στο κάτω μέρος του κτιστού τέμπλου, δεξιά της Ωραίας Πύλης. Στο μέσον του εικονίζεται Σταυρός από τον οποίο προβάλλουν κλαδιά αμπέλου με σταφύλια. Η επιγραφή που σώζεται στο πλαίσιο είναι : ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΤΟ ΕΥΚΤΗΡΙΟΝ ΥΠΕΡ ΣΟΤΗΡΙΑΣ Ο ΕΠΙΝΕ.

Οι τοιχογραφίες που σώζονται είναι αρκετά ύστερες, συγκεκριμένα ανάγονται στους όψιμους χρόνους της τουρκοκρατίας, πολύ καλής τέχνης.

Βιβλιογραφία: Αρχαιολογικό Δελτίο, Χρονικά Β1 34 (1979), σ.118